Me sobime:

 • Ärikinnisvara omanikele
 • Kaubanduspindade omanikele
 • Kinnisvara haldajatele
 • Kinnisvaraarendajatele garantiimurede haldamiseks

Meie eelised:

 • Kogu info ja kõik osapooled ühes kohas
 • Liidestumine enimlevinute raamatupidamistarkvaradega
 • Üüri- ja kommunaalarvete automatiseerimine
 • Tööülesannete haldamine
 • Regulaarsed hooldustööd

Moodulid

Tööülesanded

 • igapäevatööde haldamine lihtsalt ja ülevaatlikult ühes kohas
 • reaalajas töö teostamise järgimine
 • töötellimuste automaatne genereerimine saadetud e-mailide põhjal
 • töötellimuste manuaalne sisestamine nii halduri kui kliendi poolt
 • teostaja, tellija, vastutaja, tähtaja jm määramine ja manuste lisamine
 • detailne analüütika iga tööülesande kohta
 • regulaarsete hooldustööde sisestamine ja järgimine
 • otsesuhtlus koostööpartneritega (neil ei pea olema kontot) läbi Hausingu

Akteerimine

 • tehtud tööde akteerimine
 • tehtud tööde kulude ja tegevuse ülevaade
 • tehtud tööde kohene kinnitamine otse Hausingus
 • kinnitatud töödest arve genereerimine

Lepingute haldus

 • kõik haldus-, üüri ja teenuslepingud ühes kohas
 • kõik lepingu tingimused, tähtajad ja detailid koos lepingu dokumentidega ühes kohas
 • automaatne indekseerimine
 • vakantsi analüüs
 • automaatne meeldetuletuste (muudatused, lõppemine jm) saatmine osapooltele
 • lepingute ajaloo ja muudatuste jälgimine

Üüriarved

 • automaatne üüriarvete genereerimine kahe klikiga
 • üürnike vahetusest tulenevate erisustega arvestamine
 • maksmata arvete meeldetuletused
 • üüriarvete analüüs
 • arvete automaatne edastamine nii kliendile kui oma raamatupidamistarkvarasse

Kommunaalarved

 • automaatne kommunaalkulude jagamine sisestatud arvete põhjal
 • põhjalik kulude jagamine vastavalt objekti iseärasustele
 • kulude jagamine nii kõigi osalevate pindade vahel, vajadusel ka omakulu tekitamine
 • üürnike vahetusest tulenevate erisustega arvestamine
 • põhjalik kulude jagamine kõigi osalevate pindade vahel, kui vajadusel omakulude tekitamine
 • arvete automaatne edastamine nii kliendile kui oma raamatupidamistarkvarasse

Dokumendid

 • kõik objektiga seotud dokumendid ühes kohas
 • töölaua vaade kõikidest failidest ja kaustadest
 • õiguste jagamine
 • failide filtreerimine

Ehitiste register

 • kinnisvara alusandmed struktureeritult ühes kohas
 • detailne ülevaade kõigist objektidest ja pindadest
 • objektipõhiste erisuste kirjeldamine

Kontaktide haldus

 • kõik kontaktid (üürnikud, kliendid, koostööpartnerid, töövõtjad jt) ühes kohas
 • kliendikontaktide eelistused (arvete kontaktid, erisoovid jm)

Teated

 • kõigi osapooltega suhtlemine ühes kohas
 • meiliga vastamise võimalus
 • nii regulaarsete kui erakorraliste teadete saatmine osapooltele (üürnikud, koostööpartnerid jt)
 • gruppide loomine

Integratsioonid

Integratsioonid aitavad aega kokku hoida. Nende abil saavad Hausing ja kliendi poolt kasutuses olevad programmid (nt raamatupidamistarkvara, kliendihaldussüsteem jm) liigutada infot automaatselt ilma lisatööd tegemata.

Täna on meil olemas järgnevad liidestused:

 

Liidestus Standard Books äritarkvaraga võimaldab üüri- ja kommunaalarved paari klikiga Hausingust Standard Booksi saata. Samuti jõuab info laekumiste kohta automaatselt Standard Booksist Hausingusse.

Võimaldab saata sõnumeid (SMSe) läbi Hausingu otse kliendile (või muule osapoolele).

Ostu- ja müügiarvete opereerimine.

Integratsioonide nimekiri täieneb pidevalt. Sinu ettevõttele vajalik liidestus puudub? Kirjuta meile ja leiame lahenduse!