HAUSING võimaldab operatiivselt ja efektiivselt
kinnisvara juhtida ja hallata

Hausingu võimalused

Hausing pakub kinnisvara haldamise lahendusi nii kinnisvaraomanikele, äri-, kui ka segaportfelli halduritele. Ettevõtted, mis haldavad ärikinnisvara, saavad kasutada välja arendatud ja valideeritud funktsioone, mis on loodud ainulaadsetele vajadustele.

Kinnisvara omanikule

 • Eelarve ja majanduskava loomine / jälgimine
 • Kommunaalkulude analüüs objektide lõikes
 • Dokumendi-, lepinguhaldus (üüri-, kliendi-, teenuse-, hooldus-, ja parkimislepingud)
 • Hooldustegevuste planeerimine ja täitmine
 • Kliendipoolne vaade – tööde tellimine, suhtlus jm.
 • Digitaalaktide ja arvete genereerimine.

Kinnisvara haldajale

 • Teadaanded majas teostavatest või planeeritavatest hooldus- ja remonditöödest
 • Hoolduskava ja -päeviku sisestamine
 • Tarbimisnäitude kogumine ja võrdlemine
 • Teenuste tellimine ja lepingute sõlmimine
 • Lepingute talletamine registris (üüri, kliendi-, teenuse-, hooldus- ja parkimislepingud)
 • Arvete kontroll ja võlgnike menetlemine (meeldetuletuskirjade saatmine)
 • Teenuste tellimine hooldus-, avarii- ja remonditöödeks
 • Hoone andmete talletamine
 • Standard Books tarkvara – ühistu raamatupidamise haldamine

Eelised olemasolevate lahenduste ees

 • Intuitiivne disain ja kasutajamugavus.
 • Objektiülene suhtlus ning teadete saatmise võimalus konkreetsele sihtgrupile (elanikud, trepikojad, parkimiskohtade omanikud jms).
 • Raamatupidajate/eelarvestajate tööaja kokkuhoid läbi automatiseeritud tegevuste (objektil näitude kogumine ja edastamine, laekumiste kontrollimine, võlahaldus ning arvete dünaamiline genereerimine ja edastamine).
 • Lihtne püsikulude sisestamine ja haldamine eeldefineeritud valikutena Hausingu süsteemis.
 • Tööde tellimine ja haldamine läbi Hausingu platvormi. Eeldefineeritud tööülesanded koos kirjelduste ja dokumentidega.
 • Tehniku ja halduri tööülesannete haldamine ja juhtimine, mis võimaldab lihtsasti teostatud tööst genereerida digitaalakte ja arveid.

Hausingu funkstionaalsus

 • Näitude kogumine ja edastamine objektil
 • Tööülesannete juhtimine ja planeerimine
 • Digitaalaktide väljastamine
 • Arvete genereerimine
 • Kulude jaotamine (elanike ja/või äripinna üürnike vahel)
 • Arvete dünaamiline genereerimine ja väljasaatmine (e-mail, Omniva, e-arved)
 • Reaalajas laekumiste kontrollimine ja arvete sidumine
 • Võlahaldus ja meeldetuletuste saatmine võlgnikele (e-mail ja sms)
 • Universaalne otsingumootor (kliendi/elaniku, arve, makse ja/või võlgnevuse kiire leidmine)
 • Dokumendi-, lepinguhaldus
 • Objekti ülene suhtlus
 • Rollipõhine platvormi kasutamine
 • Aruanded ja analüütika